חיפוש בוליאני מאפשר לכלול או להשמיט קבצים ומסמכים בהם מופיעים ביטויים בהקשר של תנאים לוגים כמו: NOT, OR או AND.