שיטת תשלום עבור פרסום באינטרנט המותנה בפעולה מצד הגולש מתבצעת כתוצאה מן הפרסום.