החרמת אתר מתרחשת במצב שבו אתר עובר עברות אתיות שאינן מקובלות על מנועי חיפוש, כגון: פעולות ספאם שונות או שימוש בכלים הנחשבים פסולים במנועי חיפוש. לדוגמא: מיסוך