פרסומת שמופיעה לגולש באופן אוטומטי כשהוא נכנס או יוצא מדף אינטרנט מסוים.
להבדיל מהבאנר, פרסומת זו משיגה אחוזי הקלקה טובים יותר אבל נתפסת כפולשנית.