SPA או Single Page Application, היא שיטה חדשה יחסית לבניית אתרי אינטרנט ואפליקציות אינטרנטיות דוגמת דוא"ל. מרבית האתרים מסוג זה נבנים באמצעות ספריית ג'אווה סקריפט בשם אנגולר (Angular JS) – פרי פיתוח של גוגל.

למרות קלות הבנייה היחסית, SPA כוללת מספר חסרונות מובנים אותם ניתן לעקוף בקלות יחסית בעת עבודה עם צוות הפיתוח. החיסרון העיקרי הוא שללא הטמעה מיוחדת של פקודת Push State או History State של HTML5 – כתובת "העמודים" (URL) לא משתנות בעת ניווט באפליקציה. כאמור, אין באמת עמודים שונים ומכאן השם Single Page Application, אך בקלות יחסית ניתן לכפות כתובות עמודים כאלה לכל מסך באפליקציה או האתר וכך להקל באופן משמעותי את יכולות הסריקה של הבוט של גוגל וכן יכולות המדידה באמצעות גוגל אנליטיקס.