תוכן אינטרנטי המשמש כקישור / לינק לדף ספציפי אשר ממוקדם בתוך תגי – a.