כמות הגולשים שנכנסים לאתר כלשהו. את הטראפיק מנתחים לפי מגוון פרמטרים כגון תאריך, שעה, עמודי כניסה, עמודי יציאה, יחס נטישה (Bounce Rate) ועד שלל פרמטרים.