כמות הפעמים שמודעה כלשהי מוצגת. בקמפיינים מבוססי PPC פרמטר זה משמש לחישוב ה-CTR ובקמפיינים מבוססי CPM המקפיין מתומחר פר אלף חשיפות.